Diederik Meijntjes: De sport in Zwolle beweegt naar 2022

Terugkijkend op de afgelopen 4 jaar ben ik positief over de ontwikkeling van de sport in de gemeente Zwolle aangestuurd vanuit het Grote Kerkplein (college van B&W en de gemeenteraad), Lubeckplein (ambtelijk apparaat) en de Tesselschadestraat (SportService Zwolle).

Frisse en verjongende wind bij SportService Zwolle

Voor de duidelijkheid: officieel wordt aan het Lubeckplein het sportbeleid gevormd, wordt dit aan het Grote Kerkplein geaccordeerd en wordt het aan de Tesselschadestraat uitgevoerd. Naar tevredenheid constateer ik dat met name sinds de frisse en verjongende wind die sinds eind 2014 is gaan waaien aan de Tesselschadestraat er een directe link en samenwerking is tussen de SportService medewerkers (al dan niet gehuld in trainingspak) met de Zwolse sportverenigingen en organisaties in de stad.

Gedateerd gemeentelijk sportbeleidsplan

De voedingsbodem hiervoor is ontstaan door de toenemende sportieve prestaties alsmede kennis en kunde op het gebied van de sport in de stad enerzijds en met name de vervanging van het gedateerde gemeentelijk sportbeleidsplan 2007-2010 door een Actieplan Sport en Bewegen in 2016 anderzijds! Eindelijk was het in 2016 zover, puur de verdienste dus van het huidige sportieve en politieke klimaat in Zwolle de afgelopen 4 jaar.

Vooruit kijkend naar de komende vier jaar

Vooruit kijkend naar de aankomende 4 jaar is er echter een aantal zaken die voor mij op sportief gebied van belang gaan zijn en voor verbetering in aanmerking komen. Het uitbrengen van de juiste sportieve stem op 21 maart helpt daarbij om het zover te krijgen. Dit verkiezingsjaar ontbreekt het echter helaas aan een sportdebat zodat ik niet concreet de visie op sport kan peilen bij de Zwolse politieke partijen.

wrzv
Joop van Ommen (midden) en Freddy Eikelboom (rechts) kijken toe tijdens het WRZV-debat in de raadzaal. Foto: Ton ter Bekke

Visie en rode lijn zie ik niet

Op hoofdlijnen las ik verkiezingsprogramma’s, woonde het WRZV-debat bij dat meer leek op een sportdebat, beoordeelde een sportief overzicht in de Swollenaer en constateerde als panellid bij een sportcafé en in een recente sportieve bijeenkomst van de VVD Zwolle dat iedere partij in algemene zin het beste voor heeft met de sport, maar concreet een visie en gemeenschappelijke rode lijn zie ik niet. Deze is echter straks wel hard nodig.

Actieplan verloopt bijna

Het Actieplan 2016/2018 verloopt binnenkort en zal niet weer pas na jaren moeten worden geüpdate. Het Masterplan Sportaccommodaties van de gemeente Zwolle dateert uit 2009 en mag van mij in lijn met het huidige multifunctionele klimaat anno 2018 geüpdate gaan worden.

Niet louter kunstgrassprieten bij voetbalclubs

De afgelopen jaren zijn mooie vernieuwde sportaccommodaties ontstaan als HC Zwolle en Het Anker. Een Masterplan Sportaccommodaties bestaat echter niet uit louter kunstgrassprieten bij voetbalclubs natuurlijk. Nee, een Masterplan Sportaccommodaties behelst een visie op sportparken en accommodaties als collectief, samensmelting van wijkcentra en sportaccommodaties, vernieuwend sportaanbod (“sporten on demand”) in accommodaties dat past bij het huidige klimaat van gamende pubers, niet in verenigingsverband sportende 35+-ers, in bewegende komende ouderen en mensen met een beperking.

Aantal vierkante meters binnensport is aandachtspunt

Daarnaast is de kwantiteit (het aantal m2) van binnensport een aandachtspunt samen met de kwaliteit en bereikbaarheid van deze voorzieningen. Multifunctionaliteit in deze sector in combinatie met de concrete vraag naar bijvoorbeeld indoor beachsport, skaten en kegelen lijken eveneens voor de hand. De terechte komst van vernieuwde en dus vervangende WRZV hallen is een feit maar leidt in deze vorm niet direct tot uitbreiding van aantal m2 binnensport ten opzichte van de huidige situatie. Terwijl dit toch echt hard nodig is met eerder afnemende en verouderde m2 en sportverenigingen die een thuiswedstrijd noodgedwongen spelen buiten Zwolle.

vvd sport
Wat zou je doen met een half miljoen. De VVD vroeg Zwolse sportclubs tijdens de campagne waar ze behoefte aan hebben. Foto: VVD Zwolle

Laat geld geen drijfveer zijn

De VVD in Zwolle oppert een innovatiefonds van een half miljoen voor de sport de aankomende 4 jaar. Laat geld echter geen drijfveer zijn voor samenwerking of innovatie in de sport. Zo heb ik dat ervaren als sportpark- en verenigingsmanager in de proeftuin van NOC*NSF op sportpark De Pelikaan waar we succesvol waren door een goede basis, een uitgebreide visie en bereidheid tot samenwerking en kennisdeling.

Gemeente zal veel meer zelf de regie moeten pakken

Zonder visie, bereidheid en draagvlag maar met geld is al vaak gebleken uit meerdere voorbeelden in het land, dat dit gedoemd is te mislukken. Samenwerken met elkaar aan sportstimulering bijvoorbeeld begint bij visie van bestuurders en kaderleden van sportorganisaties en de wil om gezamenlijk buiten de eigen muren te kijken. Met de terugtrekkende en veranderende beweging van onderwijsinstelling Landstede qua pro-actieve bemoeienis in materiële, personele en financiële zin met het Zwolse sportbeleid ten opzichte van de afgelopen jaren, voorzie ik dat de gemeente nu veel meer zelf de regie moet gaan pakken qua ontwikkeling en ontplooiing van de sport in de stad. Dat blijkt ook uit het gisteren gepubliceerde rapport van de Rekenkamer over het Zwolse sportbeleid.

Extra functionaris aanstellen

Zo lijkt het mij in lijn met dit rapport raadzaam dat de gemeente de aankomende 4 jaar of aan het Grote Kerkplein of aan het Lubeckplein een extra functionaris toevoegt aan het huidige ambtelijk apparaat dat al ruim 10 jaar in dezelfde samenstelling opereert. Een sportieve kwartiermaker, beetje zoals huidig CDA fractievoorzitter Jan Nabers ooit als ambtenaar van Zwolle acteerde, die voor de wethouder sport en het college de noodzakelijke verbindingen intern en extern voor en door de sport gaat leggen met beleidsterreinen en organisaties op lokaal, provinciaal, nationaal en internationaal niveau. Eentje die om in sporttermen te blijven niet louter terugspeelballen geeft of verdedigt, maar voorzetten geeft of vanaf het middenveld de ballen er zelf inschiet of ze aan het net met een smash afmaakt.

Tijd voor vernieuwde nationale of internationale sportevenementen

halvemarathon2
De Halve Marathon in Zwolle. Foto: ZwolleNu

Een uitdaging lijkt mij het voor die kwartiermaker om vernieuwde nationale of internationale sportevenementen aan de Zwolse evenementenkalender toe te voegen en daarmee via gerichte koppeling van topsport aan citymarketing de zichtbaarheid van de Zwolse sport structureel te gaan vergoten. Naast de Halve Marathon van Zwolle en de Ster van Zwolle zijn we toe aan iets extra’s en vernieuwing. PEC Zwolle zorgt al voor zo’n 20 topsportevenementen per jaar met een ongekende kracht voor de stad en regio Zwolle.

Inzet van structureel klankbord als soort sportraad

Aan Zwolle de kans nu om samen met de al eerder gememoreerde kennis en kunde in de stad, meer van dit soort zaken te ontplooien. Enerzijds om mensen aan het sporten en bewegen te brengen, te houden en anderzijds te genieten vanaf de zijlijn of tribune van de sport. Regie voeren als gemeente betekent bijvoorbeeld inzet van een structureel klankbord als een soort van sportraad met actuele vertegenwoordigers van topsport, onderwijs, gehandicaptensport, sportverenigingen, sportaccommodaties, zorg, Marketing Oost, SportService en de binnenstad als afspiegeling van en visie op sport. Dat lijkt me nuttig en kost niets: alleen moeite!

Sportplein 2016 persoonlijk hoogtepunt

sportplein
Topsport en breedtesport samen tijdens het Sportplein op Koningsdag 2016. Foto: Sportservice Zwolle

Wat ik persoonlijk een hoogtepunt en goed voorbeeld vond was het Sportplein in 2016 op Koningsdag in de binnenstad. Daar waren werkelijk alle sporten in de breedste zin van het woord aanwezig in combinatie met op en top topsporters uit deze stad. Dit ontplooiden we omdat de Koninklijke familie langskwam. Wat mij betreft komt een dergelijk sportplein (tot stand gekomen na een eenmalige klankbordgroep waarin ik zitting mocht hebben) in onze mooie binnenstad jaarlijks terug op de Evenementenkalender van Zwolle: voor en door de Zwolse sport.

Ik zou willen vragen maak gebruik van je stem. Loop, fiets, wandel, beweeg je naar de stembus op 21 maart!

diederik meijntjesDiederik Meijntjes, betrokken inwoner van Zwolle met inmiddels bijna 25 jaar ervaring in de Zwolse sport en actief in meerdere sportfuncties bij Landstede, Sportpark De Pelikaan, FC Zwolle en FC Utrecht. Tegenwoordig fulltime manager wedstrijdorganisatie bij PEC Zwolle en actief ambassadeur van TalentStad en bestuurslid van manege ’t Hoefijzer voor mensen met een beperking.

One comment

  1. Goed stuk Diederik.compliment.
    De centen die jij niet het belangrijkste vindt, zijn natuurlijk wel nodig voor het realiseren van de door jou genoemde wensen (personele uitbreiding, citymarketing, uitbreiding indoor capaciteit, etc)!

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s