Is Fietsstad Zwolle op de goede weg?

Het woord fiets staat vaak in de verkiezingsprogramma’s en dat voelt goed! Het is fijn dat de fiets en fietsers nu de (politieke) wind in de rug hebben. Wij ervaren het ook als beloning voor de inzet van de Fietsersbond de afgelopen jaren, zowel lokaal als ook landelijk.

Al veel verbeterd voor fietser, maar er zijn blind spots

De fiets is niet ver verwijderd van een heilige status. Er is voor de fietser in Zwolle veel verbeterd de afgelopen jaren. Toch blijkt ook dat er met al die aandacht ook blind spots zijn waarin die waardering voor de fiets en fietser (nog) niet in de praktijk blijkt. In onze binnenstad is dat op een zaterdagmiddag zonder meer duidelijk. Er is te weinig stallingsplek, pop-ups die kwaliteit ontberen en ondertussen wordt er geld uitgegeven aan ‘fietsparkeercoaches’ die moeten bedelen om borden en dweilen met de kraan open.

Belangrijke fietsroute voert dwars door de markt

In diezelfde binnenstad op diezelfde zaterdag voert een een belangrijke fietsroute dwars door de markt en de fietser merkt op die zaterdag onderweg naar het sportpark dat een mooi nieuw betonpad overgaat in hobbelig oud asfalt. Al zeker drie jaar! En ook het plan voor fietsparkeren bij de Pijlmanstraat (AH winkelcentrum Zwolle Zuid) is nog altijd niet gerealiseerd. Het traject van overleg, spreken met betrokkenen, ontwerp en uitvoer loopt al meer dan een jaar.

Forse ambitie om fietsgebruik toe te laten nemen

Het zijn onderwerpen die de raad niet vreemd zijn, er is regelmatig aandacht voor gevraagd. Ook zijn er debatten en onderzoeken geweest. De vertaalslag naar oplossen moet na 21 maart worden gemaakt. En dat is ook nodig want de ambitie om fietsgebruik te laten toenemen zijn fors. Er moet een tandje wordt bijgezet om de achterstand tussen groeiambitie en praktijkervaring niet groter te laten worden.

Er liggen nog veel kansen na 21 maart

Ik hoop dat we na 21 maart: slimmer ontwerpen en het ontwerptekort terugdringen, minder onderzoeken doen, minder nota’s maken (er gaat geld verloren in onderzoeken en dat komt de stad tekort bij het uitvoeren), meer beheer onderhoud, meer uitvoer, meer proberen en meer uitdragen. Hier liggen kansen. En daarom zeggen wij: met een inzet op uitvoer fietst Zwolle beter na 21 maart!

Edwin Koster is voorzitter van de Fietsersbond Zwolle en voormalig raadslid voor de SP. Hij volgt de politiek nog kritisch en op de voet.

Lees ook:
Nieuw: nu ook lokaal aandacht voor ZZP’ers
Ouderenzorg: meer aandacht voor zelfstandig wonen en extramurale zorg
Openbaar vervoer: Zwolle dieselt vrolijk door

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s