Verkiezingsbeloftes: kentekenregistratie

Het succes van een coalitie is van vele factoren afhankelijk, maar de afspraken die in het coalitieakkoord staan zijn vormen een prima leidraad om de partijen op af te rekenen. In deze serie bekijken we of ChristenUnie, VVD, PvdA, en D66 hun beloftes zijn nagekomen en scoren we het resultaat op een schaal van 1 tot 10. Vandaag: kentekenregistratie.

Kentekenregistratie stokpaardje van de VVD

kentekenregistratieHet was het stokpaardje van de VVD in de verkiezingscampagne van 2014: veiligheid. De liberalen hadden zelfs een heel plan van aanpak gemaakt. En met name het grote aantal inbraken zou moeten worden aangepakt. Als remedie kondigde de VVD aan dat er cameratoezicht nodig was bij toegangswegen naar Zwolse wijken. Die camera’s zouden kentekens van auto’s scannen en zo ongewenste bezoekers buiten de deur kunnen houden of inbrekers die probeerden te ontsnappen eerder in de kraag kunnen vatten.

Inbreuk op privacy veel gehoord tegengeluid

Het plan had direct al wat tegenstanders. Met name de inbreuk op de privacy was een veel gehoord tegengeluid. En toch wist de VVD het stokpaardje in het collegeakkoord te krijgen. Tenminste, voor de goede lezer. Want de duidelijke taal die we van de VVD gewend zijn, was gegoten in wellicht de meest omslachtige tekst in een toch al vrij algemeen collegeakkoord. Dit kwam op het papier terecht:

Met het oog op het mogelijk ontstaan van hot spots van verminderde veiligheid en
het vergroten van het oplossingspercentage van zaken met een hoge impact (zoals inbraken) willen we onderzoeken of de keten van veiligheidsinstrumenten aan zowel de preventieve als proactieve kant voldoende is en in welke omstandigheden en op basis van te formuleren criteria aanvullende instrumenten, binnen wettelijke kaders en met afspraken over registeren en bewaren van persoons- of bedrijfsgebonden gegevens, kunnen worden ingezet.

Onderzoek naar keten veiligheidsinstrumenten kwam er niet

Maar dat onderzoek naar de keten van veiligheidsinstrumenten kwam er niet. Wel werd er in de Integrale Veiligheidsvisie 2015-2018 (zeg maar de regeerperiode) een melding gemaakt van de vraag naar een dergelijk onderzoek. Dit stond er in.

Verkenning veiligheidsinstrumenten
We kennen een keten van veiligheidsinstrumenten die
de driehoek (de burgemeester, Officier van Justitie en
teamchef van politie) kan inzetten. Het college wil samen met onze partners deze instrumenten onderzoeken op volledigheid en effectiviteit. Het inzetten van veiligheidsinstrumenten vraagt continue een zorgvuldige afweging. Het is van belang om de voorgenomen instrumenten continue te bezien in de totale ketenaanpak. Welke andere interventies zijn er bijvoorbeeld mogelijk of al uitgevoerd door onszelf en partners op het gebied van zorg & veiligheid, en voegt het instrument hieraan voldoende toe? Ook is het van belang of het instrument in verhouding staat tot het probleem dat het oplost (proportionaliteitsbeginsel). Verder is het van belang of laagdrempeliger instrumenten ook zijn afgewogen of eerst zijn ingezet (subsidariteitsbeginsel).

Nu alleen kentekenregistratie bij bedrijventerreinen

En daar bleef het bij. Geen camera’s die je kenteken scannen terwijl je naar huis rijdt of aan het werk wil. Het hele plan om kentekens te scannen bij toegangswegen verdween als een dief in de nacht. Ook in het nieuwe verkiezingsprogramma van de VVD komt het niet terug. Wel wil de partij cameratoezicht en kentekenherkenning bij alle bedrijventerreinen. Zoals dat nu al bij Hessenpoort gebeurt. Maar daar wordt de omgeving beheerd door de bedrijven zelf en staan er dus ook geen camera’s op de openbare weg. En dat is toch net even iets gemakkelijker.

Wij geven deze verkiezingsbelofte een:

3

Lees ook:

Verkiezingsbeloftes: sociale huur

Wie is het meest effectief in de Zwolse gemeenteraad?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s