Wie is het meest effectief in de Zwolse gemeenteraad?

Gemeenteraadsfracties hebben meerdere mogelijkheden om invloed uit te oefenen op het beleid. Een belangrijk instrument is het indienen van een motie of amendement. Maar welke fractie deed dat het afgelopen jaar in Zwolle het best? Zwolitico onderzocht de laatste 150 ingediende moties en 23 amendementen en vond de meest effectieve fractie van Zwolle. And the winner is…

Meer aangenomen moties dan vier jaar eerder

In vergelijking met het laatste jaar van het vorige college, wist de huidige gemeenteraad elkaar opvallend vaak te vinden. Van de 150 ingediende moties (de aangehouden moties en moties die in pre-advies werden genomen zijn niet meegerekend) werden er maar liefst 110 aangenomen en slechts veertig verworpen. In dezelfde periode vier jaar geleden werden van de 99 moties 66 aangenomen en 33 verworpen. Een beter resultaat dus voor de huidige raad.

Een motie is een korte gemotiveerde verklaring over een onderwerp waardoor een mening, wens of verzoek wordt uitgesproken. Ieder raadslid kan een motie indienen. Bron: gemeenteraad.nl

Een amendement is een wijziging in een officieel document, zoals een voorstel voor een verordening of een raadsbesluit. Op basis van het amendement kunnen raadsleden veranderingen aanbrengen in een voorstel. Bron: Gemeenteraad.nl

CDA deed het minst vaak mee, maar wel effectief

start_cdaDe fractie van het CDA was het meest terughoudend met het indienen of mede-indienen van een motie of amendement. De partij deed slechts 31 keer mee in het afgelopen jaar. In 23 gevallen ondertekenden ze een aangenomen motie, en een keer een aangenomen amendement. Vijf moties en twee amendementen van het CDA werden verworpen. Procentueel gezien is het CDA daarmee een van de effectiefste oppositiepartijen, immers van de 31 handtekeningen stonden er 24 onder een aangenomen stuk.

Positieve balans voor oppositie

poster_swollwacht_sloganVan de andere drie oppositiepartijen Swollwacht, SP en GroenLinks wist Swollwacht het vaakst een meerderheid aan zijn kant te krijgen. Er werden 37 moties en amendementen met het Swollwacht logo er op over de streep getrokken en er werden 15 verworpen. GroenLinks zat 36 keer in de juiste waaier en kwam 26 keer van een koude kermis thuis. De SP was weliswaar het actiefst met 62 ingediende moties en amendementen, maar scoorde het slechts. Er werd 29 keer succes geboekt en 37 keer bot gevangen. Het is daarmee in dit onderzoek meteen de slechts scorende partij van de Zwolse gemeenteraad. In totaal stond het logo van een oppositiepartij 125 maal onder een aangenomen motie of amendement en 85 keer onder een die verworpen werd.

Motie of amendement waaraan coalitiepartij meedoet zelden verworpen

Het verschil in scores tussen oppositie en coalitie is groot. Vanwege collegeafspraken en simpelweg omdat de fracties van de vier regerende partijen het grootst zijn, werd er ook faliekant vaker succes geboekt ten opzichte van de oppositie. Zo werd een motie of amendement van de VVD in totaal slechts vier keer verworpen. Enorm weinig, maar meer dan de andere drie coalitiepartijen die respectievelijk 3 (D66), 1 (PvdA) en 1 (ChristenUnie) keer met lege handen thuiskwamen.

Effectiefste partij haalde in 98 procent van de gevallen een meerderheid

collegezwolleMaar wie deed het nou het best en mag zich dus de meest effectieve fractie van de Zwolse gemeenteraad noemen? Vier jaar geleden kon de ChristenUnie, met 87 procent aangenomen moties en amendementen, zich het meest effectief noemen. Dit jaar gaat het tussen wederom ChristenUnie en VVD, PvdA en D66. De verschillen zijn enorm klein. Allereerst de VVD. Van de 48 moties en amendementen waaraan de liberalen meededen werden er maar liefst 44 (92%) aangenomen. D66 deed het beter. Die partij was 60 maal indiener of mede-indiener en kreeg 57 keer een meerderheid mee. Een slagingspercentage van 95%. Maar het bleek niet goed genoeg voor de titel meest effectieve partij van Zwolle, want die gaat naar de PvdA en ChristenUnie. Beiden schreven mee aan 55 moties en amendementen en beiden konden slechts een keer onvoldoende handen de lucht in krijgen. Met een percentage van 98% mogen zij zich daarmee terecht de meest effectieve partijen van de Zwolse gemeenteraad noemen.

[infogram id=”sanderw-1hmr6go5jkno4nl”]

Lees ook:

Doe de Grote Zwolse Standpunten Quiz

Verkiezingsbeloftes: sociale huur

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s