Verkiezingsbeloftes: sociale huur

Het succes van een coalitie is van vele factoren afhankelijk, maar de afspraken die in het coalitieakkoord staan zijn vormen een prima leidraad om de partijen op af te rekenen. In deze serie bekijken we of ChristenUnie, VVD, PvdA, en D66 hun beloftes zijn nagekomen en scoren we het resultaat op een schaal van 1 tot 10. Vandaag: sociale huurwoningen.

Deze collegeperiode zou de coalitie het nijpende tekort aan huurwoningen aanpakken. Er moesten honderden woningen worden bijgebouwd om het wachten op een dak boven het hoofd een beetje dragelijk te maken. De wachtlijst was namelijk opgelopen tot gemiddeld 4,5 jaar en er waren 400 woningen nodig om het tekort op te lossen.  Letterlijk staat er dit in het coalitieakkoord:

“In deze collegeperiode wordt het tekort van 400 woningen
in de sociale huursector aangepakt waarbij aandacht is
voor levensloopbestendigheid als ook voor kleine en eenpersoons
huishoudens. We maken daarover afrekenbare
afspraken met de corporaties.”

Let op: er wordt dus over DEZE collegeperiode gesproken.. Dus, wat hebben de partijen voor elkaar gekregen de afgelopen vier jaar? Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek staan er in Zwolle in 2017 18553 huurwoningen in eigendom van corporaties. In 2014 waren het er 18277. Een toename van 276 huurwoningen dus. Maar dit gaat om àlle huurwoningen, niet eens specifiek sociale huur. En daar zat toch echt het knelpunt.

In maart 2015 maakte de gemeente een versnellingsafspraak met woningbouwcorporatie DeltaWonen, u weet wel die verhuurder die in 2017 74,2 miljoen euro winst maakte. De deal: er worden vóór 2019 350 nieuwe sociale huurwoningen bijgebouwd. Dit zal dan die afrekenbare afspraak met woningcorporaties zijn, waar in het coalitieakkoord van werd gesproken. Vóór 2019 is iets ruimer dan deze collegeperiode, maar vooruit, die extra negen maanden ronden we dan voor het gemak maar even af. En okay, 350 nieuwe woningen is niet 400, het totale tekort in 2014. Maar goed, het is een aardige duit in het zakje. Als het lukt in ieder geval.

Mooie plannen dus. Maar hoe staat het er eigenlijk voor met die versnellingsactie? Op de website van de gemeente staat een handig overzicht van alle nieuwe sociale huurwoningen die worden bijgebouwd. Opmerkelijk detail, in dat overzicht is de deadline verdwenen. Geen ‘deze collegeperiode’, niet eens ‘vóór 2019’. Wel valt er te lezen dat het aantal woningen dat bijgebouwd gaat worden is opgelopen tot 445! Dat klinkt goed. Maar in geplande woningen kun je niet wonen, dus hoe staat het er voor?

sleuteluitreiking-weezenlanden-deltawonen-zwolle-versnellingsactieVan de 445 zijn er sinds de ondertekening in 2015 reeds 66 gerealiseerd: Stinspoort (16) en Transitorium (50). Die laatste, dat mooie appartementencomplex op de voormalig ziekenhuislocatie de Weezenlanden, werd op 14 november 2017 opgeleverd. Dat is vier maanden voor de verkiezingen.

Okay, met nog vier maanden te gaan tot de verkiezingen en dus het einde van de collegeperiode zijn er 66 nieuwe sociale huurwoningen bewoond. Verder zijn er 115 in aanbouw: Katwolderplein (48), de Eemlaan (30) en het dek van parkeergarage Dijkstraat (37). Die laatste wordt nog in het voorjaar van 2018 opgeleverd. Kortom, in de vier jaar dat dit college aan het werk was zijn er in totaal 103 nieuwe sociale huurwoningen bijgekomen in Zwolle. De rest staat in de steigers of zit in de planfase.

103 nieuwe woningen voor mensen met een dunne portemonnee in vier jaar tijd, dat zijn er dus net geen 26 per jaar. Terwijl Zwolle de afgelopen vier jaar met zo’n 2300 mensen is gegroeid, dat is zo’n 575 mensen per jaar. In 2013 rapporteerde onderzoeksbureau dat er in Zwolle jaarlijks honderd sociale huurwoningen bij moeten om de druk op de huurwoningmarkt niet te laten toenemen. Per jaar dus. En hoe staat het dan met de wachttijd voor een goedkoop huurhuis? Nog steeds 4,5 jaar, zo blijkt uit het jaarrapport van woningcorporatie SWZ. Niets opgeschoten dus.

Met die wetenschap kun je niet anders concluderen dat de verkiezingsbelofte van deze coalitie om de druk op de sociale huurmarkt aan te pakken is mislukt. Maar omdat er wel harde afspraken zijn gemaakt en veel nieuwe woningen in de planning zijn, geven we deze belofte toch nog net een hele magere:

5.5

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s